Lekarz Medycyna Pracy Kamień Pomorski Meritum Centrum Medyczne

Informujemy że w Meritum Centrum Medycznym wykonujemy badania z zakresu medycyny pracy.
Badania wykonywane przez lekarza medycyny pracy:

  • badanie wstępne w zakresie medycyny pracy
  • badanie okresowe w zakresie medycyny pracy
  • badanie kontrolne w zakresie medycyny pracy
  • badanie profilaktyczne do celów sanitarno epidemiologicznych