Artroskopia kolana

Artroskopia kolana – Leczenie  uszkodzonych łąkotek

W stawie kolanowym znajdują się dwie łąkotki, przyśrodkowa i boczna. Ich główną funkcją jest przenoszenie obciążeń w stawie. Do uszkodzeń łąkotki dochodzi na skutek urazu, nagłego skręcenia ugiętego kolana lub na tle zmian zwyrodnieniowych w stawie. Uszkodzenie łąkotki powoduje dolegliwości bólowe kolana, uczucie przeskakiwania w kolanie może też dojść do zablokowania kolana, czyli przymusowego ustawienia kolana w zgięciu.

W trakcie operacji w zależności od rodzaju uszkodzenia usuwa się uszkodzony fragment łąkotki lub zeszywa się ją używając specjalnych nici i  implantów. W zależności od rodzaju schorzenia i operacji, operowane kolano można obciążyć zaraz po zabiegu bądź  przez 3 tygodnie stosować kule łokciowe.

 Artroskopia kolana – Wycięcie  błony maziowej –synowektomia z badaniem histopatologicznym

Wewnętrzna warstwa torebki stawowej to błona maziowa. Jest ona zbudowana z komórek, które produkują płyn stawowy zwany mazią. Po różnorodnych chorobach lub urazach  może przerastać, grubieć i zwiększyć swoją aktywność wydzielniczą. Dochodzi do nadprodukcji mazi stawowej, która wówczas ma nieprawidłowy skład chemiczny. Pacjenci określają ten stan jako „wodę w stawie”. Zdarzają się również przerosty naturalnych  zafałdowań błony maziowej. Potrafią się wpuklać pomiędzy pracujące powierzchnie stawowe, powodując bóle stawów . Leczenie artroskopowe polega na usunięciu nadmiernie przyrosłej  błony  maziowej.

Artroskopia kolana – Usunięcie  ciała obcego -usunięcie ciał wolnych kolana

Najczęstszą przyczyną powstawania ciał wolnych w kolanie jest uraz, jałowa martwica kostno-chrzęstna, podczas których dochodzi do oddzielenia się części kostno-chrzęstnej powierzchni stawowej. Istnieje również choroba błony maziowej polegająca na metaplazji (przemianie) jej komórek w komórki chrzęstne. Powstają wówczas liczne ciała chrzęstne. Objawy  wskazujące na obecność ciała obcego w stawie kolanowym są różnorodne np. uczucie przeskakiwania, blokowanie stawu.

Artroskopowe usunięcie ciał wolnych jest zabiegiem małoinwazyjnym i pozwala na wczesne podjęcie funkcji stawu.

 Artroskopia kolana – Martwica chrzęstno kostna

Chrząstka stawowa pokrywająca powierzchnie stawowe zapewnia prawidłowy ruch w obrębie stawu. Do niszczenia chrząstki stawowej dochodzi wskutek działania urazu, w wyniku sumowania się mikrourazów.  W trakcie naszego  życia ulega stopniowemu zużyciu, co skutkuje pojawieniem się zmian zwyrodnieniowych.   Operacyjnie można leczyć różnego stopnia uszkodzenia chrząstki  stawowej. W niewielkich i powierzchniowych uszkodzeniach luźne fragmenty chrząstki usuwa się w sposób mechaniczny lub termiczny. Wykonuje się nawiercenie wsteczne i stymulację gojenia lub przytwierdza oddzielający się fragment chrzęstno kostny za pomocą implantów biowchłanialnych lub śrub. Zabieg wykonywany jest w sposób artroskopowy.

Artroskopia kolana –  Rekonstrukcja więzadła krzyżowego

W stawie kolanowym znajdują się dwa więzadła krzyżowe: przednie (ACL)i tylne(PCL). Najczęściej uszkodzeniu ulega  więzadło krzyżowe  przednie. Przyczyną uszkodzenia może być  błahy uraz. Przy całkowicie uszkodzonym więzadle  krzyżowym pojawia się uczucie „uciekania’’ kolana. Jedynym sposobem przywrócenia pełnej funkcji tego więzadła jest jego operacja rekonstrukcyjna. Dzięki nowym technikom medycznym możemy przeprowadzić rekonstrukcję więzadła krzyżowego bez inwazyjnego zabiegu chirurgicznego. Zabieg wykonuje się w sposób artroskopowy, a uszkodzone więzadło zastępowane jest ścięgnem, które pobrane jest z osobnego małego cięcia (przeszczep autogenny).

Artroskopia kolana – Operacje w zmianach zwyrodnieniowych

kompleksowe oczyszczenie stawu z wyrośli kostnych  ( osteofitów), fragmentów  chrząstki, łąkotek i błony maziowej
-jako operacje same w sobie lub przygotowujące do innych zabiegów (osteotomia, endoproteza połowicza)

Artroskopia kolana – Rzepka i staw rzepkowo  udowy

Rzepka chroni od przodu staw kolanowy. Zwichnięcia rzepki dość łatwo ulegają nastawieniu, ale prawie zawsze towarzyszą im uszkodzenia troczków rzepki, złamania wewnątrzstawowe itp. Zagipsowane zwichnięcie rzepki bardzo często prowadzi do wygojenia troczków z wydłużeniem a czasem do bocznego przemieszczenia rzepki i zmian zwyrodnieniowych. U młodych aktywnych pacjentów zawsze lepiej jest zrobić artroskopię kolana zaopatrzyć uszkodzenia i kolano w pełni wyrehabilitować.
Leczenie niestabilności rzepki:
-w pełni artroskopowe szycie struktur przyśrodkowych i uwolnienie struktur bocznych
-operacje zespołu bólowego przedniego przedziału kolana i nadmiernego bocznego przyparcia rzepki z uwolnieniem troczków bocznych

Artroskopia kolana – Usunięcie torbieli Bekera

W  przypadkach nadmiernej produkcji płynu wysiękowego w stawie kolanowym wzrasta ciśnienie śródstawowe co stwarza możliwość ucieczki płynu przez miejsca osłabionego oporu  w torebce stawowej. Płyn ten gromadzi się w kaletkach dołu podkolanowego lub powoduje tworzenie się przepuklin w słabszych miejscach torebki. Zabieg chirurgiczny polega na usunięciu cysty, ewentualnym zaszyciu torebki stawowej. Zabieg jest prosty, przeprowadzany w miejscowym lub ogólnym znieczuleniu, pacjent tego samego dnia wraca do domu.

Artroskopia kolana –  Leczenie torbieli podkolanowej

Obejmuje leczenie chorób wewnątrzstawowych, usunięciu połączenia staw – torbiel, jak i samej zmiany okolicy podkolanowej (torbieli Bakera).Ta metoda pozwala usunąć wszystkie przyczyny powstawania torbieli podkolanowej co zdecydowanie poprawia efekty leczenia i zmniejsza liczbę jej nawrotów. Zabieg wykonany sposobem artroskopowym daje niewielkie dolegliwości pooperacyjne, wczesny powrót pełnego zakresu ruchomości i aktywności, a także krótką hospitalizację.